DANBRO+Log på DANBRO+

 

Vejdirektoratets forvaltningssystem til store bygværker:     
Klik på foto for at åbne DANBRO+


Vejledninger/Instrukser

  
Start Guide 
  
Årets Gang 
  
Anbefalet PC og Internetforbindelse
   Forvaltningsmanualer

 
  
Registreringsdata, Danbro 2.0 manual
  
Implementering
  
Konvertering af PDF til Word
   Nulstilling af Internet Explorer

   Formatering i handlingsplan og årsrapport

 

Driftsgruppen
  
Rapportspecifikationer 
   
Forvaltningsmanualer_kladder

   

Testinstallation
  
http://vej15.vd.dk/danbro

Kontakt

Ved spørgsmål vedr. anvendelsen af DANBRO+ kontaktes primært egen superbruger. Ved tekniske problemer med DANBRO+ samt indmelding af fejl kontaktes Mette Thyregod eller Bjørn Nordgaard Lassen (se nedenfor). Forslag til ny funktionalitet i DANBRO+ sendes via E-mail til Driftsgruppen (se link nedenfor).
 
Superbrugere:
Vejdirektoratet: 
Ulla Nyaa Mørk (7244 3451)
COWI: 
Annette Dall (4597 2681)
Rambøll: 
Mette Thyregod (5161 6160)

 
Grontmij | Carl Bro A/S:
Andrew Godshaw (8220 3510)

Fejlmelding:
Mette Thyregod (5161 6160)

Forslag til ny funktionalitet 
Driftsgruppen  

   

Kontaktpersoner
Vejdirektoratet, Vej- og Broteknisk drift
Christian Bugge Hansen (7244 2298)
 

Redaktør af denne hjemmeside
Bjørn Nordgaard Lassen
(5161 6127)

Seneste nyt 

2015-11-01: Maja Wadum har barselsorlov. Afløser er Mette Thyregod,  mtet@ramboll.dk, 5161 6160

2015-09-18: DANBRO+ er flyttet til ny server i VD. Derfor har der været driftstop indtil nu.

Logonknappen og link til testinstallation er rettet så det skulle spille igen.

 

Vejdirektoratet

© Vejdirektoratet 2015 - Vejdirektoratet er en del af Transportministeriet
vejsektoren@vd.dk - Vejdirektoratet i samarbejde med kommuner